Red Hat Cloud Suite

Yhdistelmä konttipohjaista sovelluskehitysalustaa, yksityistä pilvipalvelua, julkisten pilvien yhteistä hallintatyökalua ja yleistä hallintakehystä - joiden avulla saat nykyaikaistettua palvelualustaasi. Näiden tuotteiden avulla voit toteuttaa verkkopalveluita nopeasti sekä ylläpitää, hallinnoida ja huolehtia tietoturvasta.