GDPR pilvessä

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa uudet vähimmäisstandardit tietoturvan vaatimustenmukaisuuden osalta. Tech Datalla on laaja valikoima jälleenmyyntikelpoisia GDPR:ään liittyviä palveluita, joilla voit auttaa asiakkaita GDPR-vaatimusten noudattamisessa. Useimmat organisaatiot ovat yllättyneet GDPR:ään liittyvien vastuiden laajuudesta. GDPR edellyttää myös raportoinnilta enemmän tietomurtojen sattuessa.

Voit olla tärkeässä roolissa varmistamassa, että asiakkaasi noudattavat GDPR-vaatimuksia. Tech Data voi antaa käyttöösi GDPR:ään liittyvät taidot ja resurssit, joilla voit välttää etukäteisinvestoinnit

Ota yhteyttä tiimiimme saadaksesi selville, miten pääset alkuun.

Ota yhteys